Adresaci

Funkcja Adresaci w module Kancelaria pozwala tworzyć i zapisywać listę adresatów wysyłek pocztowych. Lista adresatów domyślnie tworzona jest z firm zaimportowanych z programu księgowego. Można również dodać dowolnych innych adresatów.

kancelaria adresaci

Aby dodać nowego adresata, kliknij przycisk dodaj.

Następnie zaznacz lub uzupełnij pola:

  • firma lub osoba fizyczna,
  • nazwa (pole obowiązkowe jeśli, adresat jest oznaczony jako Firma),
  • imię i nazwisko (pola obowiązkowe jeśli, adresat jest oznaczony jako Osoba fizyczna),
  • miejscowość,
  • ulica, nr domu, nr mieszkania,
  • kod pocztowy i poczta,
  • telefon.

W kolejnym kroku zatwierdź ustawienia klikając przycisk zatwierdz.

Możesz edytować dane adresata klikając przycisk edytuj lub usunąć go klikając usuń.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły