Kalendarz / Planer

Funkcja Planer (kiedyś nazwa Kalendarz) z wbudowanym kalendarzem i mechanizmem dodawania zadań, ułatwia zarządzanie swoim czasem.

Zakładka Kalendarz przedstawia widok 5 dni roboczych w tygodniu oraz godziny. Możesz przesuwać widok na poprzednie lub kolejne tygodnie używając przycisków przyciski kierunku. Administrator ma możliwość przeglądania kalendarzy wszystkich użytkowników. Aby zobaczyć kalendarz innego użytkownika, wybierz użytkownika z listy.

planer kalendarz

Zakładka Moje zadania przedstawia widok wszystkich zadań, za które jest odpowiedzialny dany użytkownik.

planer moje zadania

W zakładce Zadania zlecone znajdują się wszystkie zadania, które zlecił dany użytkownik sobie lub innym użytkownikom.

planer zlecone zadania

Aby dodać nowe zadanie w kalendarzu, kliknij w menu dodaj zdarzenie albo kliknij dwukrotnie myszką w wybranym miejscu w kalendarzu.

Po otwarciu okna dodawania zadania wybierz typ zadania z listy. Do wyboru są następujące standardowe typy zadań:

 • spotkanie,
 • wyjaśnić pismo,
 • telefon,
 • inne.

Aby dodać własne typy zadań przejdź do zakładki System->Konfiguracja->Słowniki->Definicje zadań.

W kolejnym kroku wybierz użytkownika, który będzie odpowiedzialny za realizację zadania oraz termin jego wykonania. Możesz ustawić dodatkowe przypomnienia, które pojawią się użytkownikowi na ekranie w określonym momencie. Do wybrania są następujące rodzaje przypomnień:

 • nie przypominaj,
 • 15 min,
 • 30 min,
 • 45 min,
 • 1 godz.

W zadaniu można ustawić następujące statusy:

 • Do realizacji,
 • W trakcie,
 • Zakończone.

Następnie przypisz do zadania wybranego klienta (opcjonalnie), dodaj opis oraz dołącz odpowiednie pliki. Po uzupełnieniu danych kliknij przycisk zatwierdz.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły