Logowanie

W pasku adresu przeglądarki wpisz indywidualny adres strony panelu online biura, np.: https://mojebiuro.mobevo.pl.

okno logowania do panelu

Logowanie po raz pierwszy

W przypadku logowania do systemu po raz pierwszy w oknie logowania kliknij Uzyskaj dostęp.

Wpisz login, który otrzymałeś mailem, i kliknij Wyślij.

Następnie sprawdź skrzynkę e-mail i kliknij w link w wiadomości przesłanej przez Administratora Platformy Mobevo.

Ustaw własne hasło, które musi zawierać minimum z 8 znaków, w tym 1 dużą literę, cyfrę oraz znak specjalny. Wpisz to samo hasło dwukrotnie i klikanij Zaloguj się.

Przechowuj swoje hasła w bezpiecznym miejscu.

Inne sposoby logowania

Użytkownik ma możliwość uproszczonego logowania się przy pomocy swojego konta na Facebooku lub w Google.

inne sposoby logowania do panelu

Aby ustawić logowanie przy pomocy Facebooka lub Googla, należy:

 1. zalogować się do panelu przy pomocy swojego loginu i hasła
 2. przejść do Menu użytkownika/Ustawienia konta i kliknąć Połącz z Facebookiem lub Połącz z Google
 3. następnie zalogować się do Facebooka lub Google. Po poprawnym zalogowaniu status powiązanych serwisów zmieni się na Połączono.

Przy kolejnym logowaniu do panelu wystarczy użyć przycisków zaloguj przez Facebooka lub zaloguj przez Google.

Aby usunąć powiązanie, należy kliknąć Rozłącz.

panel online rozłącz

Odzyskiwanie hasła

nie pamiętasz hasła

Aby odzyskać utracone hasło, w w oknie logowania:

 1. kliknij Nie pamiętasz hasła?
 2. wpisz swój login oraz kliknij Wyślij
 3. sprawdź skrzynkę e-mail i kliknij w link w wiadomości przesłanej przez Administratora Platformy Mobevo
 4. ustaw nowe hasło, które musi zawierać minimum z 8 znaków, w tym 1 dużą literę, cyfrę oraz znak specjalny. Wpisz to samo hasło dwukrotnie i kliknij Zaloguj się.

Bezpieczeństwo

 1. Hasła powinny składać się z minimum 8 znaków.
 2. Hasła powinny zawierać duże litery + małe litery + cyfry (lub znaki specjalne).
 3. Hasła nie mogą być łatwe do odgadnięcia. Nie powinny być powszechnie używanymi słowami. W szczególności nie należy jako haseł wykorzystywać: dat, imion i nazwisk osób bliskich, imion zwierząt, popularnych dat, popularnych słów, typowych zestawów: 123456, qwerty.
 4. Hasła nie powinny być ujawnianie innym osobom. Nie należy zapisywać haseł na kartkach i w notesach, nie naklejać na monitorze komputera, nie trzymać pod klawiaturą lub w szufladzie.
  W przypadku ujawnienia hasła – należy natychmiast je zmienić.
 5. Hasła muszą być zmieniane co 30 dni.
 6. Jeżeli system nie wymusza zmiany haseł, użytkownik zobowiązany jest do samodzielnej zmiany hasła.
 7. Użytkownik systemu w trakcie pracy w aplikacji może zmienić swoje hasło.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania hasła w poufności, nawet po utracie przez nie ważności.
 9. Zabrania się używania w serwisach internetowych takich samych lub podobnych haseł jak w systemie Mobevo.
 10. Zabrania się stosowania tego samego hasła jako zabezpieczenia w dostępie do różnych systemów.
 11. Zaleca się niedefiniowania haseł, w których jeden człon pozostaje niezmienny, a drugi zmienia się według przewidywalnego wzorca (np. Anna001, Anna002, Anna003 itd.). Nie powinno się też stosować haseł, w których któryś z członów stanowi imię, nazwę lub numer miesiąca lub inny możliwy do odgadnięcia klucz.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły