Kadry – praca z modułem

menu platforma online kadry

Biuro rachunkowe, które obsługuje klientów w obszarze kadrowo-płacowym, może usprawnić swoją pracę dzięki modułowi Kadry. Moduł Kadry komunikując się z panelem online klienta pozwala na:

  • udostępnianie listy pracowników z programu księgowego wraz z informacjami na temat wymiaru czasu pracy, terminami umów oraz wymiarami urlopów,
  • udostępnianie listy umów zlecenie wraz z informacjami na temat okresu obowiązywania,
  • udostępnianie raportów, list płac i wzorów dokumentów,
  • pobieranie nieobecności pracowników i czasu pracy z umów zlecenie bezpośrednio do programu księgowego,
  • pobieranie dokumentów kadrowych przesłanych przez klientów.

UWAGA!

Moduł kadry jest zintegrowany wyłącznie z programem Comarch ERP Optima.

Zaloguj się do modułu kadry do wybranego klienta. Po poprawnym zalogowaniu na liście pojawią się informacje o pracownikach oraz umowach zlecenie pobrane z programu księgowego.

Lista pracowników

Wysyłanie i pobieranie informacji o pracownikach

Aby udostępnić lub zaktualizować w panelu online klienta te dane, zaznacz wszystkich lub wybranych pracowników na etacie i kliknij przycisk wyślij listę pracowników.

Na zakończenie kliknij Zamknij.

Klient po zalogowaniu się na swoje konto w panelu online Mobevo może zobaczyć aktualną listę pracowników.

kadry pracownicy

Jeśli klient uzupełni nieobecności swoich pracowników, możesz je pobrać bezpośrednio do programu księgowego. Aby to zrobić zaznacz pracowników na liście i kliknij przycisk pobierz nieobecności. Wybierz okres za jaki chcesz pobrać nieobecności i kliknij Zatwierdź.

Na zakończenie kliknij Zamknij.

Zobacz jak ustawić automatyczną synchronizację danych tutaj.

Wysyłanie i pobieranie informacji o umowach zlecenie

Aby wysłać lub zaktualizować informacje o umowach zlecenie w panelu online klienta, zaznacz umowy na liście i kliknij przycisk wyślij listę umów zleceń.

Na zakończenie kliknij Zamknij.

Klient po zalogowaniu się na swoje konto w panelu online Mobevo może zobaczyć aktualną listę umów zlecenie.

panel online lista umów zlecenie

Jeśli klient uzupełni czas pracy w poszczególnych umowach zlecenie, możesz je pobrać bezpośrednio do programu księgowego. Aby pobrać czas pracy, zaznacz umowy na liście i kliknij przycisk pobierz ewidencję czasu pracy.

Po zakończeniu operacji kliknij Zamknij.

Zobacz jak ustawić automatyczną synchronizację danych tutaj.

Wysyłanie raportów i list płac

Aby udostępnić w panelu online raporty zamówione przez klienta oraz listy płac, kliknij przycisk dodaj wzór raportu.

Następnie kliknij przycisk dodaj i wybierz z listy wydruk. Lista wyboru zawiera wszystkie wydruki kadrowe dostępne w programie księgowym. Wybierz tyle wzorów wydruków ile masz zamiar wysyłać do klienta. Na zakończenie kliknij Zamknij.

Aby wysłać wszystkie raporty na panel online klienta, wg ustawionych wzorów kliknij przycisk wyślij raport.

Następnie zaznacz wszystkie lub wybrane raporty na liście i kliknij Zatwierdź. Raporty zostaną udostępnione w panelu online skąd klient może je pobrać w dowolnym momencie.

Zobacz jak ustawić automatyczną wysyłkę raportów i list płac tutaj.

Pobieranie dokumentów przesłanych przez klienta

Jeśli klient prześle przy pomocy swojego konta w panelu online, dokumenty kadrowe (np. wniosek urlopowy pracownika), możesz je pobrać do programu Mobevo i do folderu sieciowego utworzonego automatycznie dla danego klienta. Aby pobrać dokumenty, kliknij przycisk pobierz dokumenty. Wybierz zakres dat z jakiego dokumenty mają zostać pobrane i kliknij Zatwierdź.

Pobrane dokumenty możesz przeglądać klikając w przycisk pobrane dokumenty lub w Teczce klienta w zakładce Kadry.

Zobacz jak ustawić automatyczne pobieranie dokumentów przesłanych przez klienta tutaj.

Udostępnianie wzorów dokumentów

Klienci często proszę o udostępnienie im wzorów dokumentów takich jak np. umowa o pracę, kwestionariusz osobowy itp. Zamiast wysyłać te dokumenty indywidualnie na każdą prośbę klienta, może udostępnić je w panelu online, skąd klient w dowolnym czasie może je pobierać.

Aby udostępnić wzory dokumentów do wszystkich swoich klientów, zaloguj się na konto administratora w panelu online Mobevo i przejdź do zakładki Wzory dokumentów.

panel online lista wzorów dokumentów

Kliknij prześlij nowy dokument, uzupełnij tytuł, treść oraz wybierz plik z dysku, a następnie kliknij Zapisz.

Jeśli chcesz modyfikować tytuł lub treść załączonego dokumentu, kliknij Edytuj. Jeśli chcesz go usunąć, kliknij Usuń.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły