Raport pracy

Raport jest przeznaczony do kontroli i rejestrowania czasu pracy użytkowników. Przedstawia nieobecności oraz aktywność poszczególnych użytkowników w programie (daty i godziny logowania się danego użytkownika do programu i logowania się do określonej firmy).

Aby wygenerować raport, ustaw zakres dat, wybierz użytkownika, a następnie kliknij generuj wykres. Aby wydrukować wykres, kliknij drukuj.

raport pracy

Czas pracy użytkownika na poszczególnych klientach pokazany jest w zakładce Wykres czasu pracy. Aby wygenerować raport, ustaw daty i wybierz użytkownika, a następnie kliknij generuj wykres.

wykres czasu pracy

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły