Utworzenie konta dla pracownika podatnika

menu użytkownicy

Możesz dać dostęp do swojego konta w panelu online Mobevo dla każdego swojego pracownika.

Aby tworzyć konto dla pracownika, zaloguj się i przejdź do zakładki Użytkownicy.

Następie kliknij przycisk dodaj konto i uzupełnij formularz.

Dodawanie nowego użytkownika

W polu Uprawnienia wybierz jedną lub kilka z poniższych opcji:

  • Administrator – pełny dostęp do zawartości konta,
  • Podatki – dostęp ograniczony do zakładki Podatki,
  • Dokumenty – dostęp ograniczony do zakładki Dokumenty,
  • Kadry – dostęp ograniczony do zakładki Kadry,
  • Faktury – dostęp ograniczony do zakładki Fakturowanie,
  • Skany przez e-mail – z konta danego użytkownika mogą być przesyłane skany faktur,
  • Kadry – Listy płac – dostęp do list płac w zakładce Kadry.

Na zakończenie kliknij Zapisz. Na adres e-mail nowego użytkownika zostanie przesłana wiadomość powitalna z prośbą o aktywowanie konta.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły