Wersja 4.5.2

Data aktualizacji: 06-05-2019

Zmiany ogólne

 1. Dodanie możliwości wysyłki dowolnej wiadomości e-mail. Aby wysłać e-mail należy skonfigurować swoją skrzynkę nadawczą SMTP – zakładka [Ustawienia] -> Ustawienia SMTP.
 2. Dodanie funkcji wysyłki potwierdzenia otrzymania dokumentów za pomocą SMS oraz e-mail. Aby można było wysłać potwierdzenie, należy utworzyć szablon wiadomości oraz skonfigurować swoją skrzynkę nadawczą SMTP.
 3. Dodanie możliwości ustawienia terminu dostarczenia dokumentów przez klienta (CRM -> Teczki klientów -> zakładka [Użytkowe]). Funkcja umożliwia monitorowanie terminowości dostarczania dokumentów przez klienta.
 4. Dodanie rejestru dodatkowych usług dla klientów. Można utworzyć katalog dodatkowych usług księgowych w zakładce [Narzędzia] -> Lista usług. Następnie w zakładce [CRM] można rejestrować usługi dodatkowe i generować raport miesięczny na klienta.
 5. Dodanie możliwości tworzenia własnych zdarzeń możliwych do dodania z poziomu Kalendarza. Zakładka [Narzędzia] ->Lista zdarzeń.
 6. Dodanie pola Adres e-mail w karcie użytkownika.
 7. Dodanie na pulpicie startowym oznaczenia kolorystycznego faktur poprawionych w Trybie poprawiania faktur (kolor zielony).
 8. Dodanie skrótów:
  <Ctrl+G> – pobierz z GUS
  <Ctrl+V> – sprawdź status VAT
  <Ctrl+E> – sprawdź w VIES
  <Ctrl+R> – pobierz z VIES
 9. Zmiany w raporcie pracy (zakładka [Analizy]):
  – punktowe oznaczanie logowania/wylogowania z systemu
  – zmiana kolorystyki zdarzeń
  – ewidencja urlopów, wyjść w czasie pracy, spóźnień (zakładka [CRM] -> Nieobecności).

Zmiany dla użytkowników ERP Optima

 1. Usprawnienie – zaznaczenie w Optimie w Formularzu kontrahenta w zakładce Handlowe, znacznika Metoda kasowa zakup lub sprzedaż, powoduje analogiczne zaznaczenie przy zatwierdzaniu faktury.
 2. Poprawienie działania dodawania kategorii w sekcji Segmenty księgowe.
 3. Zmiana skrótu klawiszowego dodania atrybutu do dokumentu przy zatwierdzaniu faktury – z <Ctrl+Alt+A> na <Ctrl+Alt+W>.
 4. Poprawienie działania importu faktur z panelu online w zakresie importu faktur z odwrotnym obciążeniem.
 5. Dodanie możliwości zaznaczenia dokumentu nie do księgowania w momencie zatwierdzania faktury (rozwinięcie przycisku Zatwierdź dane).
 6. Dodanie możliwości zaznaczenia Płatność VAT w PLN w momencie zatwierdzania faktury.
 7. Nowe raporty w zakładce [Analizy]: Raport korekt oraz JPK/VAT raport.

Zmiany dla użytkowników Insert GT

 1. Dostosowanie do zmian w ustawie o podatku VAT – zmiana ze 150 na 90 dni od terminu płatności.
 2. Poprawienie działania skrótu wywołania podglądu dokumentu z poziomu programu księgowego <Ctrl+Q>.
 3. Usprawnienie – ustawienia zapisane w parametrach księgowych kontrahenta w zakresie ewidencji VAT sprzedaży oraz zakupu są domyślnie podpowiadane przy zatwierdzaniu faktury.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły