Pracownicy

W menu Kadry w zakładce Pracownicy znajduje się lista pracowników, w której możesz przeglądać informacje dotyczące poszczególnych pracowników oraz dodać ich nieobecności. Biuro rachunkowe pobiera te nieobecności, aby przygotować rozliczenia pracowników i deklaracje ZUS.

kadry pracownicy

Lista zawiera następujące informacje:

  • Akronim pracownika z programu księgowego,
  • Imię i nazwisko,
  • Data zatrudnienia oraz zwolnienia (jeśli dotyczy),
  • Wymiar etatu,
  • Forma zatrudnienia,
  • Stanowisko,
  • Urlop wykorzystany oraz pozostały do wykorzystania.

Aby dodać nieobecność danego pracownika, kliknij w ostatniej kolumnie przycisk przycisk nieobecności.

Karta nieobecności pracownika startowa

Następnie kliknij w kalendarzu w datę, w której chcesz wprowadzić nieobecność, wybierz rodzaj nieobecności z listy oraz podaj zakres dat.

dodaj nieobecność

Na zakończenie kliknij Zapisz.

Nieobecność w dłuższym okresie możesz dodać również poprzez przesuwanie myszą na obszarze kalendarza krawędzi pola nieobecności.

karta nieobecności pracownika

Aby zmienić zakres dat nieobecności, chwyć myszką pole nieobecności i przenieś go w inne miejsce na kalendarzu lub kliknij w pole i w kolejnym oknie wprowadzić inne daty. Aby usunąć nieobecność, kliknij przycisk usuń panel.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły