Umowy zlecenie

W menu Kadry w zakładce Umowy zlecenie znajduje się lista umów zlecenie pobrana z programu księgowego, w której możesz przeglądać informacje na temat zawartych umów oraz uzupełnić dane dotyczące ilości czasu pracy przepracowanego w ramach poszczególnych umów. Biuro rachunkowe pobiera te informacje, aby przygotować rozliczenia pracowników i deklaracje ZUS.

lista umów zlecenie

Lista zawiera następujące informacje:

  • akronim,
  • nazwisko pracownika,
  • numer umowy,
  • tytuł umowy,
  • data zawarcia oraz data rozwiązania.

Aby dodać czas pracy w ramach danej umowy zlecenie, kliknij przycisk przycisk czas pracy.

zestawienie czasu pracy

Następnie uzupełnij ilość godzin w danym miesiącu i kliknij Zapisz. Jeśli chcesz uzupełnić czas pracy w innych miesiącach, kliknij Edycja danych.

edycja danych czasu pracy

Wybierz z listy miesiąc, uzupełnij ilość godzin i kliknij Zapisz.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły