Moduł RODO

menu moduł RODO

Wbudowany w Mobevo moduł RODO pozwala na wdrożenie w biurze rachunkowym odpowiednich procedur związanych z Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawie z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO.

Moduł RODO umożliwia:

  • przeszkolenie pracowników,
  • sprawdzenie wiedzy pracowników i zdobycie przez nich certyfikatów,
  • wdrożenie wewnętrznych procedur,
  • przypisanie ról pracownikom takich jak administrator, współadministrator, przedstawiciel, inspektor,
  • prowadzenie rejestru naruszeń.

Szkolenie pracowników

Sekcja Materiały szkoleniowe zawiera komplet materiałów niezbędnych do zapoznania pracowników z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

materiały szkoleniowe RODO

Test sprawdzający wiedzę

Po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi, pracownicy mogą wykonać test.

test sprawdzający wiedzę

Po pomyślnie zaliczonym teście pracownik uzupełnia swoje dane i generuje się dla niego certyfikat. Aby wyświetlić i wydrukować uzyskany certyfikat kliknij uzyskane certyfikaty.

Procedury wewnętrzne

Moduł zawiera listę wszystkich niezbędnych dokumentów z opisem wewnętrznych procedur. Wydrukuj procedury i podpisz je, a następnie zapoznaj z nimi swoich pracowników.

Procedury z katalogu dla klientów uzupełnij swoimi danymi i przekaż swoim klientom.

procedury wewnętrzne

Administrator danych osobowych

Zapisz, kto pełni ważne role w zakresie ochrony danych osobowych i zapisz je w zakładce administrator danych osobowych.

dane administratora

Musisz przypisać role administratora, współadministratora, przedstawiciela oraz inspektora. Jeśli danej osoby nie ma na liście, dodaj ją do użytkowników programu Mobevo.

Rejestr naruszeń

Każde naruszenie w zakresie ochrony danych osobowych powinno być zarejestrowane. Wszystkie naruszenia są widoczne na liście.

rejestr naruszeń

Aby dodać naruszenie, kliknij przycisk duzy plus.

nowe naruszenie

Następnie uzupełnij wszystkie wymagane pola i kliknij Zatwierdź.

Jeśli potrzebujesz edytować naruszenie, kliknij przycisk edytuj. Jeśli chcesz usunąć naruszenie, kliknij przycisk kosz.

Czy ten artykuł był pomocny?