Użytkownicy

Wejdź do System->Konfiguracja->Użytkownicy.

Dodawanie użytkownika

Dodaj użytkowników systemu klikając przycisk dodaj.

Uzupełnij wszystkie wymagane pola w zakładce Ogólne oraz Wynagrodzenie i zatwierdź.

Aby dodać wynagrodzenie pracownika, kliknij dodaj.

aktualizacja wynagrodzenia pracownika

Uzupełnij datę, od której obowiązuje dane wynagrodzenie i wpisz stawkę godzinową. Parametr Wynagrodzenie pracownika bierze udział w wyliczeniu kosztu pracy w raporcie rentowności.

Aby modyfikować dane użytkownika kliknij przycisk edytuj.

Nie ma możliwości usunięcia użytkownika. Aby użytkownik nie był widoczny na liście, edytuj dane użytkownika i zaznacz kratkę Zablokuj dostęp do programu.

Hasła

Możesz ustawić hasło użytkownikowi. Aby to zrobić, wybierz przycisk Hasło użytkownika.

Wpisz dwukrotnie hasło oraz podpowiedź jaka ma się pojawić, przy logowaniu użytkownik poda błędne hasło. Na zakończenie zatwierdź.

W przypadku, gdy użytkownik z jakichś przyczyn zapomni swojego hasła do aplikacji MOBEVO, administrator ma możliwość zresetowania hasła. W tym celu kliknij przycisk Resetuj hasło. Po wykonaniu tej operacji program ustawi wybranemu użytkownikowi hasło na puste.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły