Jak zorganizować pracę?

Prawidłowa organizacja pracy jest kluczowym czynnikiem, aby w pełni wykorzystać możliwości jakie daje Mobevo.

Praca sprzętu

Do prawidłowej pracy Mobevo jest niezbędny sprzęt o odpowiednich parametrach czyli serwer lub komputer, który będzie pełnił rolę serwera, oraz skaner. Jeśli procesor będzie zbyt wolny i będzie zbyt mało pamięci RAM, czas przetwarzania dokumentów będzie bardzo długi. Jeśli skaner nie będzie umożliwiał szybkiego skanowania dużego pliku dokumentów w dowolnym formacie np. 100 kartek A4 wymieszanych z fakturami „paragonowymi” z podajnika, skanowanie będzie uciążliwe i czasochłonne. Jeśli dokumenty nie będą skanowane w odpowiedniej jakości, dane nie zostaną prawidłowo odczytane i trzeba będzie je uzupełniać ręcznie. Skonfiguruj odpowiednio sprzęt, aby cieszyć się oszczędnościami czasu pracy.

Zobacz jakie parametry powinien posiadać Twój sprzęt.

Zobacz jak prawidłowo skanować dokumenty.

Praca ludzi

Praca księgowej/księgowego wymaga znajomości przepisów prawnych, dużej uważności oraz dokładności. Nie każdy może ją wykonywać dobrze. Natomiast obowiązki biurowe takie jak np. skanowanie lub sprawdzanie poprawności dokumentów można powierzyć osobie, która nie ma doświadczenia w księgowości lub która aspiruje do tego zawodu. Z naszego doświadczenia wynika, że najlepszą efektywność w pracy z Mobevo przynosi model:

  • księgowe księgują i odpowiadają merytorycznie za poprawność,
  • jedna osoba przyjmuje dokumenty od klientów, skanuje i/lub poprawia przetworzone dokumenty.

Każda zmiana w środowisku pracy i nauka nowego programu to dla ludzi stres. Zadbaj o to, aby pracownik aktywnie wykorzystywał dostępną pomoc online oraz wsparcie techniczne i merytoryczne naszych konsultantów.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły