Połączenie z bazą danych

Wybierz Połączenie z bazą danych, aby ustanowić nową bazę lub stworzyć nowe połączenie z istniejącą bazą danych.

Wybierz Wskaż istniejącą bazę danych lub Utwórz nową bazę danych i kliknij Dalej.

Następnie uzupełnij nazwę serwera MS SQL i zaznacz:

  • Autoryzacja przez domenę NT (logowanie na lokalnym serwerze) lub,
  • Autoryzacja na serwerze SQL (logowanie na zdalnym serwerze) i uzupełnij dane do logowania.

Kliknij Dalej.

Wybierz istniejącą bazę danych lub nadaj nową nazwę. Domyślna baza danych programu Mobevo to MOBEVODB. Nadaj nazwę nowemu połączeniu i kliknij Dalej.

Na zakończenie kliknij Połącz.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły