Przywrócenie z kopii bezpieczeństwa

UWAGA!

Odtwarzanie bazy danych możliwe jest tylko na głównym serwerze MOBEVO. Nie ma możliwości odtworzenia bazy na innej wersji silnika SQL, niż wersja, na której to archiwum zostało utworzone. Dane znajdujące się w aktualnej bazie danych przy zostaną utracone.

Aby odtworzyć poprzednią wersję bazy danych, wybierz Przywróć z kopii bezpieczeństwa.

Wybierz konfigurację, a następnie plik kopii bazy klikając Przeglądaj.

Aby potwierdzić przywrócenie bazy, kliknij

Powodzenie operacji zostanie potwierdzone komunikatem.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły