Potwierdzenie odbioru dokumentów

W programie mamy możliwość wystawiania potwierdzeń odbioru dokumentów od klienta. Ten dokument pozwala nam rejestrować moment dostarczenia dokumentów do biura rachunkowego przez klienta oraz kontrolować kompletność dostarczonych dokumentów. Potwierdzenia odbioru rejestrowane są w Teczkach klientów w zakładce Potwierdzenia odbioru dokumentów. Fakt wystawienia potwierdzenia jest oznaczany również w Grafiku.

Aby utworzyć potwierdzenie odbioru dokumentów, należy kliknąć potwierdzenie odbioru dokumentów.

Następnie:

  • wybierz nazwę klienta, dla którego dokument będzie wystawiany,
  • data odbioru wstawiana jest automatyczne,
  • wybierz okres za jaki dokumenty są dostarczone,
  • zaznacz kratkę jeśli dostarczono wszystkie dokumenty,
  • osoba odbierająca podstawia się automatycznie,
  • opcjonalnie zaznacz kratkę Ilość dokumentów i wpisać ich liczbę,
  • opcjonalnie zaznacz kratkę Wyślij potwierdzenie SMS lub Wyślij potwierdzenie e-mail i wybrać szablon.

Zatwierdź generowanie dokumentu przyciskiem przycisk zatwierdz.

Aby wymusić generowanie potwierdzeń, w zakładce System->Konfiguracja->Użytkowe zaznacz opcję Wymagane generowanie dokumentu odbioru dokumentów.

Zatwierdź ustawienia klikając Zapisz.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły