Przeglądanie danych klientów

Kliknij dwukrotnie myszką w linii danego klienta lub użyj klawisza <Enter>, aby otworzyć teczkę klienta.

REGON

Zakładka CEIDG/REGON zawiera dane klienta pobrane z portalu GUS.

Podatki + ZUS

W zakładce Podatki + ZUS zamieszczane są wszystkie informacje dotyczące formy prawnej, sposobu rozliczania się z US oraz ZUS, a także właściwych urzędach skarbowych danego klienta. Dane zapisywane są historycznie – jest możliwe sprawdzenie danych aktualnych na dany dzień.

Aby wprowadzić dane, kliknij aktualizuj, ustaw datę od kiedy obowiązują i kliknij przycisk zatwierdz. Następnie wybierz rodzaj podatnika i uzupełnij formularz. Na zakończenie kliknij przycisk zapisz prostokat.

Biuro rachunkowe

W tej zakładce możesz:

 • przypisać schemat windykacji, który ma być stosowany wobec klienta,
 • włączyć moduł EVA,
 • utworzyć folder z dokumentami klienta. W folderze można przechowywać dokumenty związane z klientem, takie jak umowa, skany dokumentów rejestrowych, deklaracje podatkowe itp. Można również wygenerować dokument wg. szablonu. Wszystkie dokumenty są przechowywane w jednym miejscu w folderze sieciowym.

UWAGA!

Aby można było utworzyć lub zaktualizować folder z dokumentami klienta, musisz ustawić folder główny w Konfiguracji. Zobacz jak to zrobić tutaj.

Aby utworzyć folder klienta w folderze głównym, wybierz przycisk utwórz folder.

komunikat katalog zostal utworzony

Aby dodać dokument do folderu, użyj przycisku:

 • Nowy dokument – pozwala stworzyć nowy dokument od podstaw w edytorze tekstu lub skorzystać z gotowego szablonu,
 • Skanuj dokument – uruchamia asystenta skanowania,
 • Dodaj dokument z dysku – pozwala wskazać lokalizację dokumentu na dysku i dodać go do dedykowanego folderu klienta.

W części Zapisane pliki możesz wyszukiwać i przeglądać dodane dokumenty.

Potwierdź ustawienia klikając przycisk zapisz prostokat.

Użytkowe

Zakładka Użytkowe zawiera informacje takie jak:

1. W części Opcje podstawowe:

 • kto jest opiekunem danego klienta do księgowości, do kadr i płac, oraz kto był poprzednim opiekunem historia opiekun,
 • czy klient jest aktywny; UWAGA! ustawienie klienta jako nieaktywny powoduje usunięcie go z widoku listy (dane klienta nie są usuwane);
 • czy klient jest zablokowany do księgowania (np. z powodu oznaczenia w module windykacja jako Dłużnik)
 • data utworzenia i edycji danych klienta,
 • ostateczny termin dostarczenia dokumentów,
 • dane kontaktowe: adres e-mail, adres e-mail do wiadomości windykacyjnych, numer telefonu.

2. W części Ustawienia skanowania:

 • ścieżka dostępu do katalogu skanów z fakturami zakupu
 • ścieżka dostępu do katalogu skanów z fakturami sprzedaży; UWAGA! jeśli to pole jest puste a chcesz skanować faktury sprzedaży klienta, utwórz go zaznaczając kratkę Skanuj faktury sprzedaży.

3. W części Płatność klienta:

 • zakładka Główna – uzupełnij miesięczną stawkę płatności dla biura rachunkowego, które obowiązują tego klienta w określonym czasie. Uzupełnienie tego obszaru umożliwia obliczenie wskaźnika efektywności w raporcie Rentowność klienta. Aby dodać płatność, wybierz przycisk dodaj. Aby edytować wybierz przycisk edytuj. Aby usunąć, wybierz przycisk kosz.
 • zakładka Dodatkowa – uzupełnij jeśli poza płatnością główną klienta w danym miesiącu musiał dopłacić jakąś kwotę np. z powodu przekroczenia ustalonego limitu dostarczonych dokumentów albo wykonania dodatkowych usług nie ujętych w standardowej miesięcznej płatności. Aby dodać płatność, wybierz przycisk dodaj. Aby edytować wybierz przycisk edytuj. Aby usunąć, wybierz przycisk usun.

Kadry

W zakładce Kadry znajdują się dokumenty kadrowe przesłane przez klientów przez Moduł Kadry przy pomocy panelu online Mobevo. Dzięki temu, wszystkie dokumenty są zebrane w jednym miejscu i łatwo je odszukać.

Aby przeglądać dany dokument, kliknij w linii dwukrotnie myszką. Jeśli chcesz usunąć lub skopiować plik, przejdź do folderu z dokumentami klikając otwórz folder.

W drugiej tabeli można ustawić miesięczną płatność jaka obowiązuje klienta za obsługę kadrową.

Potwierdzenia odbioru dokumentów

W tej zakładce widoczne są wygenerowane dokumenty „Potwierdzeń odbioru dokumentów” dla klienta. Dokumenty generujemy w części Potwierdzenia odbioru dokumentów.

Możesz ponownie wydrukować dokument, wybierając go z listy i klikając przycisk drukuj.

Potwierdź wszystkie ustawienia klikając przycisk zapisz prostokat.

Notatki

W zakładce Notatki możesz dodawać dowolne ważne informacje dotyczące klienta. Możesz dodać notatkę w formie tekstu lub wraz załącznikiem.

Aby dodać notatkę, kliknij przycisk dodaj. Uzupełnij treść i/lub dodaj załącznik.

Zapisz notatkę klikając przycisk zatwierdz.

Notatkę możesz edytować klikając przycisk edytuj lub usunąć przyciskiem przycisk usun.

Podmioty powiązane

W zakładce Podmioty powiązane możesz utworzyć listę podmiotów powiązanych z danym klientem. Transakcje klienta z tymi podmiotami powinny być oznaczone symbolem TP.

Aby dodać podmiot powiązany, kliknij dodaj. Możesz również edytować lub usunąć podmiot z listy.

AML

W zakładce AML należy uzupełnić dane osoby występującej w transakcjach ponad progowych w danej firmie.

ZEUS

W tym miejscu należy skonfigurować wszystkie dane potrzebne do korzystania z modułu ZEUS

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły