Szablony dokumentów

Dzięki funkcji Szablony dokumentów możesz tworzyć dowolne dokumenty i generować je automatycznie z poziomu Teczek klientów w zakładce Biuro rachunkowe.

Aby dodać nowy szablon, kliknij przycisk dodaj.

Edytor szablonu dokumentu

Następnie wpisz treść dokumentu pracując jak w typowym edytorze tekstu. W bocznym menu jest dostępna lista parametrów, z których możesz korzystać tworząc dokument. Dostępne parametry to:

 • numer NIP klienta,
 • nazwa klienta,
 • adres klienta – ulica,
 • adres klienta – nr domu,
 • adres klienta – nr lokalu,
 • adres klienta – kod pocztowy,
 • adres klienta – miejscowość,
 • data dzisiejsza.

Jeśli wstawisz powyższe parametry w swoim szablonie, przy generowaniu dokumentu zostaną one automatycznie zastąpione danymi klienta, dla którego jest generowany dokument. Pozwala to znacząco przyspieszyć generowanie dokumentów takich jak umowy, aneksy do umów itp.

Możesz również dodać dowolny własny parametr, który w momencie generowania dokumentu dla klienta, będzie należało dodatkowo uzupełnić. Aby utworzyć parametr, kliknij Dodaj parametr. Następnie wybierz typ zmiennej:

 • tekst,
 • liczba,
 • data

oraz nadaj nazwę. Aby zapisać, kliknij przycisk zatwierdz.

Jeśli zakończyłeś przygotowywanie szablonu, kliknij Zapisz. Wybierz grupę, w której szablon zostanie zapisany oraz nadaj nazwę.

Teraz możesz przejść do Teczek klienta do zakładki Biuro rachunkowe i wygenerować dokument dla klienta.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły