Import E-ZLA

Robot ZeUS znajduje się w module Robotyzacja. Informacja o wystawieniu e-ZLA jest dostępna na profilu PUE ubezpieczonego. Dzięki Import E- ZLA mamy możliwość pobrania i importu E-ZLA od razu do programu kadrowo.

Wersja 5.21

Zmiany ogólne 1. Moduł ZeUS przeniesiony został do zakładki Robotyzacja.2. Do zakładki Robotyzacja dodana została funkcja Import E-ZLA. Zmiany dla użytkowników ERP Optima 1. Aktualizacja dla ERP Optima w wersji 2023.0.1.

Wyślij wszystkie faktury po terminie płatności

W module Windykacja dodano możliwość wysyłki wszystkich faktur po terminie płatności do danego klienta, niezależnie od ustawienia daty początkowej windykacji. Aby skorzystać z możliwości wysyłki wszystkich faktur po terminie płatności należy w ustawieniach etapu schematu windykacji zaznaczyć opcję wyślij wszystkie faktury

Wersja 5.20

Zmiany ogólne 1. W module ZeUS dodano nowy parametr – Rachunek ZUS.2. Poprawiono funkcję pobierania dokumentów z Panelu online do Mobevo.3. W module Windykacja dodano możliwość wysyłki wszystkich faktur po terminie płatności do danego klienta, niezależnie od ustawienia daty początkowej windykacji. Zmiany dla użytkowników ERP Optima 1. Aktualizacja dla ERP […]

Pobierz z KSeF

Funkcja umożliwia pobranie faktur sprzedażowych i zakupowych z Krajowego Systemu e-faktur. Aby pobieranie faktur było możliwe należy wprowadzić w Teczka klienta token – czyli ciąg znaków alfanumerycznych generowany przez KSeF. Czynność należy powtórzyć dla każdego klienta wprowadzonego do Mobevo. UWAGA!Moduł Pobierz z KSeF udostępniony jest w trybie testowym.Korzystanie z KSeF […]

Cofnij zatwierdzenie

Funkcja umożliwia cofnięcie wcześniej zatwierdzonej FVAT do programu księgowego. Kliknij USUŃ fakturę w programie księgowym. Ponownie pobierz dokumenty z poziomu programu Mobevo. Na liście skanów dokumentów najedź na usuniętą w programie księgowym FVAT, kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wybierz Cofnij zatwierdzenie. UWAGA!By skorzystać z funkcji Cofnij zatwierdzenie, użytkownik […]

Wersja 5.18

Zmiany ogólne Nowa funkcja – Pobieranie faktur, dostępna w zakładce System-konfiguracja. Funkcja umożliwia pobieranie faktur z modułu Skany z panelu on line. Ogólne poprawienie funkcjonowania modułu Repozytorium. W zakładce ZEUS dodano funkcję podglądu hasła do Płatnika. Ogólne poprawienie działania  Teczki klienta z zakładce Podatnik+ZUS. Ogólne poprawienie funkcjonowania opcji Cofnij zatwierdzenie. Poprawiono działanie […]