Zarządzanie OCR

menu skany zarządzanie ocr

Moduł umożliwia śledzenie postępu przetwarzania dokumentów poszczególnych klientów przez moduł OCR. Możesz sprawdzić, który klient jest obecnie przetwarzany przez OCR, ile dokumentów oczekuje na przetwarzanie i ile już jest przetworzonych.

Na liście widoczni są wszyscy klienci, którzy zostali zaimportowani do programu. W linii danego klienta podane są następujące dane:

  • nazwa,
  • ścieżka dostępu do katalogu ze skanami,
  • ilość dokumentów OCR – ilość dokumentów w trakcie przetwarzania przez moduł OCR,
  • w kolejce – ilość „paczek” dokumentów oczekujących na przetwarzanie przez OCR,
  • do wprowadzenia – ilość dokumentów już przetworzonych przez OCR i oczekujących na zatwierdzenie
  • błędy – ilość błędnie przetworzonych faktur.
zarządzanie ocr panel

Kolorem niebiesko-zielonym oznaczony jest klient, którego dokumenty są obecnie przetwarzane przez OCR. Ten klient jest też widoczny w oknie Zczytywani klienci. Po dwukrotnym kliknięciu lewym klawiszem myszy na nazwie klienta w tym oknie, widok przesuwa się na pozycję tego klienta na liście.

Widok z prawej strony listy umożliwia uruchomienie funkcje OCR na żądanie, otworzenie katalogu klienta lub wczytanie skanów faktur z lokalizacji na dysku.

W podsumowaniu podane są zbiorczo ilości dokumentów:

  • w trakcie rozpoznawania przez OCR,
  • w kolejce,
  • do wprowadzenia,
  • ilość błędów.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły