Zarządzanie OCR

Moduł umożliwia śledzenie postępu przetwarzania dokumentów poszczególnych klientów przez moduł OCR. Możesz sprawdzić, który klient jest obecnie przetwarzany przez OCR, ile dokumentów oczekuje na przetwarzanie i ile już jest przetworzonych.

Na liście widoczni są wszyscy klienci, którzy zostali zaimportowani do programu. W linii danego klienta podane są następujące dane:

  • nazwa,
  • ścieżka dostępu do katalogu ze skanami,
  • ilość dokumentów OCR – ilość dokumentów w trakcie przetwarzania przez moduł OCR,
  • w kolejce – ilość „paczek” dokumentów oczekujących na przetwarzanie przez OCR,
  • do wprowadzenia – ilość dokumentów już przetworzonych przez OCR i oczekujących na zatwierdzenie
  • błędy – ilość błędnie przetworzonych faktur.

Kolorem niebiesko-zielonym oznaczony jest klient, którego dokumenty są obecnie przetwarzane przez OCR. Ten klient jest też widoczny w oknie Zczytywani klienci. Po dwukrotnym kliknięciu lewym klawiszem myszy na nazwie klienta w tym oknie, widok przesuwa się na pozycję tego klienta na liście.

Widok z prawej strony listy umożliwia uruchomienie funkcje OCR na żądanie, otworzenie katalogu klienta lub wczytanie skanów faktur z lokalizacji na dysku.

W podsumowaniu podane są zbiorczo ilości dokumentów:

  • w trakcie rozpoznawania przez OCR,
  • w kolejce,
  • do wprowadzenia,
  • ilość błędów.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły