EVA – księgowanie dokumentów

Dokumenty przeanalizowane przez moduł sztucznej inteligencji EVA należy zaksięgować.

Dokumenty, które otrzymały status Poprawiony (do zatwierdzenia) możesz zaksięgować zbiorczo.

Dokumenty ze statusem Wymaga uwagi przed zaksięgowaniem należy zweryfikować.

Wszystkie dokumenty, które oczekują na wysłanie lub zaksięgowanie znajdują się na liście.

eva lista dokumentów

Zbiorcze księgowanie

Aby zaksięgować jednocześnie wszystkie dokumenty ze statusem Poprawiony (do zatwierdzenia), ustaw odpowiedni filtr, zaznacz je na liście, a następnie kliknij ksieguj. Po zakończeniu operacji wszystkie dokumenty pojawią się w rejestrze VAT w programie księgowym, a ich status na liście zmieni się na Zatwierdzony.

Weryfikacja i zatwierdzanie

Aby zweryfikować dokumenty ze statusem Wymaga uwagi, kliknij <ENTER> lub dwukrotnie myszką w pojedynczy dokument, aby otworzyć okno faktury.

Sprawdź poprawność danych, jeśli potrzeba wprowadź korektę i zatwierdź przyciskiem przycisk zatwierdź dane lub przycisk zatwierdź dane i kontynuuj. Dokumenty pojawią się w rejestrze VAT w programie księgowym, a ich status na liście zmieni się na Zatwierdzony.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły