Skanowanie z użyciem separatorów

Separatory to kartki z nadrukowanymi kodami kreskowymi i kodami QR, dzięki którym program rozpoznaje, które faktury mają więcej niż jedną stronę. Wkładając dokumenty do skanera, faktury wielostronicowe powinny być odpowiednio oznaczone.

Pliki pdf z kodami kreskowymi służącymi do skanowania faktur dwu i wielostronicowych możesz pobrać na końcu tego artykułu.

 1. Separator początku faktury – umieszczamy przed pierwszą stroną faktury wielostronicowej.
 2. Separator końca faktury – umieszczamy po ostatniej stronie faktury wielostronicowej.
 3. Separator dwóch stron – umieszczamy przed pierwszą stroną faktury dwustronicowej (nie jest w tym przypadku konieczne oznaczanie końca faktury).

Przykład:

Skanujemy plik faktur składający się z dwóch faktur jednostronicowych, dwóch faktur dwustronicowych i jednej faktury 3-stronicowej. Ustawienie porządku faktur w pliku będzie następujące:

 • pierwsza faktura jednostronicowa
 • druga faktura jednostronicowa
 • separator dwóch stron
 • pierwsza strona faktury dwustronicowej
 • druga strona faktury dwustronicowej
 • separator dwóch stron
 • pierwsza strona drugiej faktury dwustronicowej
 • druga strona drugiej faktury dwustronicowej
 • separator początku faktury
 • pierwsza strona faktury 3-stronicowej
 • druga strona faktury 3-stronicowej
 • trzecia strona faktury 3-stronicowej
 • separator końca faktury.

Jeśli faktura wielostronicowa nie jest skanowana i mamy ją w postaci gotowego pliku, można ją wczytać korzystając z funkcji Wczytaj pliki faktur -> Faktury wielostronicowe. Więcej na ten temat czytaj tutaj.

Poniżej lista separatorów do pobrania:

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły