Brak kontrahenta w bazie

Jeśli pole kontrahent jest podświetlone na czerwono, oznacza to, że NIP kontrahenta nie został odnaleziony w bazie programu księgowego.

brak kontrahenta

Aby było możliwe zatwierdzenie faktury, kliknij przycisk plus i dodaj kontrahenta.

Wybierz pobierz z gus albo użyj skrótu <Ctrl+G>, aby pobrać dane z GUS oraz sprawdź status VAT przyciskiem sprawdz status vat lub skrótem <Ctrl+J>.

Jeśli kontrahent pochodzi z innego kraju Unii Europejskiej, aby pobrać dane wybierz pobierz z vies albo użyj skrótu <Ctrl+E>. Aby sprawdzić jego status, wybierz sprawdz w vies lub użyj skrótu <Ctrl+R> .

Uzupełnij pozostałe dane w zakładce Księgowe i kliknij przycisk zatwierdz.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły