Brak kontrahenta w bazie

Jeśli pole kontrahent jest podświetlone na czerwono, oznacza to, że NIP kontrahenta nie został odnaleziony w bazie programu księgowego.

brak kontrahenta

Aby było możliwe zatwierdzenie faktury, kliknij przycisk plus i dodaj kontrahenta.

kontrahent ogolne

kontrahent ksiegowe

Wybierz pobierz z gus albo użyj skrótu <Ctrl+G>, aby pobrać dane z GUS oraz sprawdź status VAT przyciskiem sprawdz status vat lub skrótem <Ctrl+V>.

Jeśli kontrahent pochodzi z innego kraju Unii Europejskiej, aby pobrać dane wybierz pobierz z vies albo użyj skrótu <Ctrl+R>. Aby sprawdzić jego status, wybierz sprawdz w vies lub użyj skrótu <Ctrl+E> .

Uzupełnij pozostałe dane w zakładce Księgowe i kliknij przycisk zatwierdz.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły