Kategorie księgowe

Program automatycznie pobiera kategorie księgowe z programu księgowego. Jeśli kontrahent ma przypisaną domyślną kategorię to podstawi się ona przy zatwierdzaniu faktury.

Aby dodać kategorie, której nie ma na liście wybierz przycisk dodaj kategorie lub użyj skrótu <Ctrl+M>.

Ustaw parametry kategorii i kliknij przycisk zatwierdz. Kategoria zostanie dodana do bazy programu księgowego.

Możesz również przypisać domyślną kategorię dla danego kontrahenta wybierając domyślna kategoria.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły