Dodawanie klientów

Aby rozpocząć skanowanie i zatwierdzanie faktur, dodaj klientów z bazy programu księgowego.

Wejdź do zakładki Biuro -> Teczki klientów.

Następnie wybierz Dodaj klienta.

Wybierz kilku lub wszystkich klientów z listy zaznaczając kratkę z lewej strony.

Jeśli chcesz skanować dokumenty sprzedaży, zaznacz kratkę z prawej strony. Wybierz użytkownika, który zostanie przypisany do tych klientów. Nie jest konieczne przypisanie użytkownika na tym etapie.

Kliknij rozpocznij import. Postęp importu będzie widoczny w oknie Zdarzenia. Po zakończeniu zamknij okno.

Teraz możesz zalogować się do klienta w zakładce [Skoroszyt] i rozpocząć pracę z fakturami.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły