SQL Płatnika

Podaj dane serwera programu Płatnik, aby robot ZeUS mógł działać prawidłowo.

ZEUS działa z bazami SQL Server oraz MS Access.

W pierwszym kroku uzupełnij nazwę serwera na którym znajduje się baza programu Płatnik.

Podaj dane logowania: użytkownika oraz hasło i kliknij Połącz z bazą Płatnika. Następnie wybierz bazę Płatnika.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły