Dodawanie nowego połączenia z bazą danych

Aby dodać nowe połączenie z nową lub istniejącą bazą danych, w oknie logowania kliknij dodaj nowe połączenie z bazą.

W kreatorze połączenia z bazą danych wybierz jedną z opcji:

  • wskaż istniejącą bazę danych,
  • utwórz nową bazę danych.

Kliknij Dalej.

Następnie uzupełnij nazwę lub wybierz z listy właściwy serwer MS SQL.

Zaznacz:

  • Autoryzacja przez domenę NT – jeśli serwer SQL jest zainstalowany na tym samym komputerze, na którym instalowana jest aplikacja MOBEVO,
  • Autoryzacja na serwerze SQL – jeśli MOBEVO jest instalowane na innym komputerze niż serwer z bazą danych SQL. Przy wybraniu tej opcji podaj dane do logowania do bazy SQL – nazwę użytkownika (zwykle jest to użytkownik standardowy sa) oraz hasło.

Kliknij Dalej.

W dalszej kolejności wpisz nazwę głównej bazy danych Mobevo lub wybierz z listy oraz nadaj nową nazwę połączeniu.

Kliknij Dalej i zakończ pracę w kreatorze.

W kolejnym kroku kliknij Połącz w przypadku wskazywania istniejącej bazy lub Utwórz w przypadku tworzenia nowej bazy.

Listę utworzonych połączeń możesz sprawdzić klikając przycisk lista połączeń z bazą w oknie logowania.

Błędnie utworzone lub nieaktualne konfiguracje możesz usunąć klikając Usuń.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły