Wprowadzanie licencji i logowanie

Wprowadzanie licencji

Po pomyślnym utworzeniu nowej bazy danych, należy uzupełnić dane licencji oraz dane katalogu skanów.

UWAGA!

Klucz licencyjny jest wystawiany przez dostawcę oprogramowania MOBEVO. Należy pamiętać, żeby przed wprowadzeniem klucza licencyjnego upewnić się, czy dostawca oprogramowania aktywował klucz licencyjny.

kreator konfiguracji 1

W oknie powitalnym kliknij Dalej.

kreator konfiguracji 2

Aby aktywować program MOBEVO, uzupełnij:

  • numer NIP firmy, na którą licencja została wystawiona,
  • oraz kod licencyjny otrzymany od dostawcy oprogramowania.

Kliknij Dalej.

Wybierz program księgowy z którego korzystasz.

Kliknij Dalej.

Uzupełnij dane swojej firmy lub pobierz dane z GUS. Kliknij Dalej.

kreator konfiguracji 4

Uzupełnij nazwę katalogu, w którym będą przechowywane skanowane dokumenty. Jak prawidłowo udostępnij katalog ze skanami i pobrać jego nazwę przeczytaj tutaj.

Kliknij Dalej.

Prawidłowo wprowadziłeś licencję i dane katalogu skanów. Kliknij Zakończ.

Logowanie do programu

Po uruchomieniu programu MOBEVO, pojawi się okno logowania. Przy pierwszym uruchomieniu jedynym dostępnym użytkownikiem jest Administrator.

UWAGA!

Hasło dostępu dla użytkownika Administrator jest puste!!! Należy ustawić hasło w Konfiguracji i zachować je w bezpiecznym miejscu.

Aby się zalogować, wybierz z listy rozwijanej nazwę Konfiguracji lub dodaj nową, wybierz użytkownika, wprowadzić hasło dostępu i kliknąć Zaloguj.

Jak dodać nowego użytkownika czytaj tutaj.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły