Instalacja i uruchomienie na stanowisku

Instalacja

Aby zainstalować program MOBEVO na stanowisku komputerowym, uruchom plik instalacyjny MobevoSetup.exe. Po uruchomieniu pliku wyświetli się okno powitalne instalatora.

instalator 1

Kliknij przycisk Dalej.

instalator 2

W kolejnym oknie zapoznaj się z dokumentem „Zasady korzystania z oprogramowania Mobevo” i zaznacz okienko Akceptuje umowę licencyjną. Kliknij Dalej.

Instalacja na stanowisku roboczym

Wybierz typ instalacji Instalacja na stanowisku roboczym i kliknij Dalej.

instalator 4

Następnie wybierz katalog instalacyjny programu MOBEVO. Domyślnie program zostanie zainstalowany w lokalizacji C:\Program Files (x86)\Mobevo. Użytkownik ma możliwość zmiany tej ścieżki na wybraną przez siebie.

Kliknij Dalej.

instalator 5

Instalacja jest już przygotowana. Kliknij Dalej, aby rozpocząć instalację. Instalator zainstaluje wymagane komponenty, biblioteki oraz pliki w wybranej wcześniej lokalizacji.

instalator 6

Po pomyślnie zakończonej instalacji pojawi się komunikat:

instalator 7

Kliknij Zakończ. Program uruchomi się automatycznie i możesz od razu przejść do podłączenia istniejącej bazy danych programu Mobevo.

Uruchomienie – podłączenie bazy

W uruchomionym programie Mobevo pojawi się okno logowania.

Logowanie do programu

Wybierz z listy właściwą Konfigurację, która została utworzona podczas kreowania nowej bazy Mobevo, wybierz użytkownika i/lub hasło, a następnie kliknij Zaloguj.

Możesz rozpocząć pracę w programie.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły