Instalacja i uruchomienie na stanowisku

Instalacja

Aby zainstalować program MOBEVO na stanowisku komputerowym, uruchom plik instalacyjny MobevoSetup.exe. Po uruchomieniu pliku wyświetli się okno powitalne instalatora.

Kliknij przycisk Dalej.

W kolejnym oknie zapoznaj się z dokumentem „Zasady korzystania z oprogramowania Mobevo” i zaznacz okienko Akceptuje umowę licencyjną. Kliknij Dalej.

Wybierz typ instalacji Wersja stanowiskowa i kliknij Dalej.

Jeśli chcesz utworzyć skrót na pulpicie zaznacz tą opcję i kliknij Dalej.

Instalacja jest już przygotowana. Kliknij Instaluj, aby rozpocząć instalację. Instalator zainstaluje wymagane komponenty, biblioteki oraz pliki w wybranej wcześniej lokalizacji.

Po pomyślnie zakończonej instalacji pojawi się powyższy komunikat. Po kliknięciu Zakończ program włączy się automatycznie.

Uruchomienie – podłączenie bazy

W uruchomionym programie Mobevo pojawi się okno logowania.

Wybierz z listy właściwą Konfigurację, która została utworzona podczas kreowania nowej bazy Mobevo, wybierz użytkownika i/lub hasło, a następnie kliknij Zaloguj.

Możesz rozpocząć pracę w programie.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły