Faktury automatyczne

Funkcja Faktury automatyczne pozwala automatycznie generować faktury w określonych odstępach czasu (faktury cykliczne) oraz wysyłać je do kontrahentów.

Aby ustawić schemat faktury automatycznej, wejdź do zakładki Fakturowanie->Faktury automatyczne i kliknij nowa pozycja.

faktury automatyczne

Następnie wykonaj poniższe kroki:

  • nadaj nazwę schematowi,
  • wybierz fakturę źródłową, na podstawie której będą wystawiane faktury,
  • wybierz dzień miesiąca, w którym ma być wystawiona faktura,
  • ustaw częstotliwość wystawiania np. 1, aby faktura wystawiała się każdego miesiąca lub 2 jeśli ma być wystawiana co drugi miesiąc,
  • ustaw datę początkową oraz końcową działania schematu (ustawienie daty końcowej nie jest konieczne),
  • ustaw suwak Aktywna,
  • zdecyduj czy faktury mają być automatycznie zatwierdzane (faktury, które nie są zatwierdzone, nie mogą być pobrane przez biuro rachunkowe),
  • zdecyduj czy chcesz, aby faktury były automatycznie wysyłane do kontrahenta (sprawdź czy w danych kontrahenta jest uzupełniony adres e-mail),
  • opcjonalnie możesz ustawić adres e-mail do wysyłki kopii maila z fakturą,
  • określi sposób wysyłki faktury – jako załącznik lub jako link.

Na zakończenie zatwierdź wszystkie ustawienia klikając zapisz.

Zobacz na filmie jak to zrobić.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły