Kopiowanie faktury

Jeśli wystawiasz kilka identycznych faktur w miesiącu, lub co miesiąc wystawiasz fakturę dla tego samego kontrahenta lecz z inną wartością, skorzystaj z funkcji Wystaw ponownie.

Wyświetl listę faktur i wyszukaj fakturę, którą chcesz skopiować. Otwórz Akcje i kliknij Wystaw ponownie.

Otworzy się okno nowej faktury z bieżącą datą i nowym numerem. Pozostałe dane zostaną skopiowane.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły