Odblokowywanie zaksięgowanej faktury z panelu online

Jeśli pobierzesz fakturę wystawioną przez klienta w panelu online, zostaje ona zablokowana do edycji. Jakiekolwiek poprawki, które klient chciałby zrobić w fakturze po jej pobraniu nie są możliwe bez wiedzy księgowej.

Księgowa ma możliwość odblokowania takiej faktury na żądanie klienta.

Aby odblokować fakturę, wejdź do zakładki Platforma online->Faktury online i wyszukaj fakturę ze statusem Zaksięgowany, którą chcesz odblokować.

Zaznacz fakturę i kliknij Odblokuj fakturę.

Status faktury zmieni się na Cofnięta do poprawy. Po tym jak klient poprawi fakturę, możesz ją pobrać ponownie i zaksięgować do programu księgowego.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły