JPK analizator

Funkcja służy do sprawdzenia pliku JPK_VAT7 pod kątem:

  • transakcji powiązanych (TP) – wyszukuje powiązania pomiędzy nabywcą i sprzedawcą pod kątem nazwisk, adresów i udziałów,
  • duplikatów faktur – sprawdza za wybrany okres czasu duplikację faktur pod kątem numerów faktur, numerów NIP i dat,
  • statusu VAT kontrahenta – sprawdza czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT,
  • poprawności numerów NIP – sprawdza czy numery NIP w transakcjach są poprawne,
  • dat sprzedaży – sprawdza czy data deklaracji jest zgodna z datą sprzedaży.

Zanim rozpoczniesz korzystanie z analizatora, ustaw lokalizację plików JPK w System->Konfiguracja i kliknij Zapisz.

Aby sprawdzić plik JPK_VAT7 należy wybrać klienta oraz okres, a następnie uruchomić pobieranie danych jpk pobierz dane. Na liście pojawią się zapisy transakcji pobrane z pliku źródłowego.

jpk analizator

W kolejnym kroku, aby wykonać poszczególne analizy należy wybrać po kolei odpowiednią funkcję.

Wynik analizy pojawi się w osobnych zakładkach. Jeśli nie zostały znalezione nieprawidłowości, lista będzie pusta.

W przypadku analizy duplikatów należy wybrać ilość miesięcy wstecz, za który ma być przeprowadzona analiza. Im większy okres analizy, tym czas jej przeprowadzenia będzie dłuższy.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły