Wyszukaj transakcje

Funkcja Wyszukaj transakcje pozwala wyszukać transakcje z danym kontrahentem wśród wszystkich klientów biura.

Aby wyszukać transakcje, uruchom funkcję klikając Wyszukaj transakcje.

wyszukaj transakcje

Następnie uzupełnij zakres dat, w jakich ma być uruchomione wyszukiwanie i podaj numer NIP lub nazwę kontrahenta. Rozpocznij wyszukiwanie klikając przycisk wyszukaj. Po zakończeniu wyszukiwania pojawi się lista wyników.

Lista zawiera nazwę klienta, login klienta w programie księgowym oraz listę faktur zakupu od wyszukiwanego kontrahenta.

Listę można wyeksportować do pliku CSV klikając eksport transakcji.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły