Logi audytu

W części Logi audytu pojawia się lista zarejestrowanych zdarzeń w module audytu. Po wybraniu zakresu dat i kliknięciu przycisku pobierz dane, pojawi się lista zdarzeń.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły