Konwerter MT940

Funkcja umożliwia konwersję plików z wyciągami bankowymi z formatu CSV, TXT lub DAT na format MT940.

Jeśli chcesz konwertować wyciąg, który jest zapisany w formacie PDF, przeczytaj ten artykuł.

Tworzenie wzorca

Aby przekonwertować plik wyciągu bankowego z formatu csv, txt lub dat utwórz wzorzec. Kliknij dodaj wzorzec.

W części Dane ogólne uzupełnij pola:

 • nazwa wzorca (dowolny ciąg znaków)
 • rozszerzenie pliku (csv, txt, dat)
 • separator kolumn – wybór z listy
 • linia początku nagłówka kolumn
 • kodowanie – wybór z listy
 • format daty – wybór z listy.

To co należy uzupełnić w poszczególnych polach, zależy o pliku jaki otrzymamy z banku. Przykładowo plik .csv z banku CreditAgricole po otwarciu go w aplikacji Notatnik wygląda tak:

przykładowy plik wyciągu w formacie csv

W tym przypadku parametry do ustawienia we wzorcu będą następujące:

 • nazwa wzorca: np. Wyciąg z banku CreditAgricole
 • rozszerzenie pliku: csv
 • separator kolumn: , (przecinek)
 • linia początku nagłówka kolumn: 1
 • kodowanie: windows-1250 (Środkowoeuropejski Windows)
 • format daty: yyyyMMdd

W kolejnym kroku w części Powiązania należy wskazać wzorcowy plik wyciągu. Po jego wczytaniu przyporządkuj nazwy pól do poszczególnych nazw kolumn z pliku. Po rozwinięciu listy pokażą się wszystkie dostępne kolumny z wzorcowego pliku.

Przykładowo odpowiednikiem pola Data operacji będzie kolumna z pliku z nagłówkiem Data.

W ten sposób przypisujemy odpowiednią kolumnę do każdego pola:

 • data operacji,
 • rachunek nadawcy,
 • rachunek odbiorcy,
 • kwota,
 • tytuł operacji.

Na zakończenie utwórz wzorzec klikając przycisk zatwierdz.

Konwertowanie pliku

Aby dokonać konwersji pliku z wyciągiem bankowym kliknij przycisk konwertuj plik.

Następnie wybierz wzorzec z listy i wskaż plik, który chcesz konwertować. Gdy pojawi się podgląd danych z pliku, sprawdź poprawność ich przyporządkowania i zatwierdź klikając konwertuj.

Utworzony plik w formacie .sta (MT940) należy zapisać w dowolnej lokalizacji, a następnie wczytać go do programu finansowo-księgowego.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły