Wyciągi bankowe

Wyciąg bankowy

Funkcja umożliwia wczytanie pliku PDF z wyciągiem bankowym i przekonwertowanie go na format MT940.

Wczytywanie wyciągów

Aby wczytać wyciąg, kliknij Wczytaj pliki wyciągów.

Kliknij Wybierz pliki, a następnie wskaż pliki wyciągów na dysku komputera. Po wczytaniu wszystkich plików pojawią się one na liście.

UWAGA!

Zalecamy wczytywanie plików wygenerowanych bezpośrednio z serwisu bankowego.

Następnie kliknij Prześlij pliki. Pojawi się komunikat potwierdzający ilość przesłanych plików.

Komunikat o ilości przeniesionych plików

Automatycznie rozpocznie się proces digitalizacji przesłanych wyciągów.

Digitalizacja dokumentów

Po jego zakończeniu możesz zamknąć okno. Zakończenie procesu zostanie potwierdzone komunikatem:

Rozpoznawanie dokumentów zakończone

Przetworzony wyciąg pojawi się na liście. Teraz możesz przejść do jego weryfikacji.

Lista wyciągów

UWAGA!

Jeśli wyciąg nie pojawi się na liście, oznacza to, że numer rachunku bankowego, którego dotyczy wyciąg, został już przyporządkowany do innego klienta.

Weryfikacja rozpoznanych danych na wyciągu

Aby sprawdzić, czy dane na wyciągu zostały poprawnie rozpoznane, wybierz wyciąg na liści i kliknij na nim dwukrotnie myszką lub wciśnij <Enter>.

Zweryfikuj dane takiej jak:

  • saldo początkowe i końcowe,
  • okres,
  • nr konta,
  • waluta,
  • nr wyciągu,
  • transakcje,
  • obroty Wn i Ma.

Po weryfikacji wyciąg możesz zapisać klikając Zapisz.

Generowanie pliku MT940

Jeśli chcesz od raz pobrać plik wyciągu w formacie MT940, kliknij Pobierz MT940. Zapisz plik w wybranej lokalizacji na dysku komputera, aby następnie wczytaj go do programu księgowego.

Import bezpośrednio do programu księgowego

Jeśli chcesz wczytać plik MT940 bezpośrednio do programu księgowego, kliknij Import do FK.

Następnie wybierz raport kasowy z listy dostępnych. Zaznacz opcje:

  • dodaj kontrahenta, jeśli nie ma go w bazie,
  • dodaj zapis w przypadku, gdy nie ma kontrahenta np. prowizja od banku,
  • rozlicz, jeśli istnieje dokument o takim samym numerze.

Następnie kliknij Rozpocznij import. Postęp operacji zobaczysz na pasku. Wszystkie szczegóły operacji będą widoczne na liście zdarzeń. Możesz pobrać plik ze zdarzeniami do pliku, żeby mieć później możliwość weryfikacji operacji. Aby to zrobić, kliknij Zapisz logi do pliku i wskaż lokalizację, gdzie zostanie zapisany plik.

Na zakończenie kliknij przycisk zamknij.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły