Konwerter rejestrów VAT

Narzędzie Konwerter RVAT służy do konwertowania rejestrów sprzedaży z programów takich jak Symfonia, Insert GT, Kamsoft czy jednolitego pliku kontrolnego (JPK) do formatu akceptowanego przez program ERP Optima. Funkcja dostępna jest wyłącznie dla integracji z programem ERP Optima.

Przykład importu rejestrów pokażemy na przykładzie rejestru z programu Insert GT.

Aby zaimportować rejestr sprzedaży z programu Insert GT, wybierz z listy opcję import rvat insert, a następnie kliknij zaloguj do programu FK i podaj swoje dane logowania i firmę.

W kolejnym kroku kliknij wczytaj plik , wskaż odpowiedni plik na dysku swojego komputera i kliknij Otwórz.

UWAGA!

Każdy rodzaj importu będzie wymagał odpowiedniego pliku. Jeśli wczytasz nieprawidłowy plik, import nie będzie możliwy.

Plik z rejestrem sprzedaży z programu Insert GT musi mieć rozszerzenie .EPP.

Po prawidłowym wczytaniu pliku, na liście pojawią się pozycje z rejestru.

import rvat lista

Następnie zaznacz pozycje, które chcesz zaimportować i kliknij importuj wpisy.

Wybierz odpowiedni rejestr, kategorię oraz formę płatności i kliknij Rozpocznij import. Postęp importu zostanie pokazany w oknie Lista zdarzeń, a pozycje rejestru zostaną zapisane bezpośrednio do programu księgowego. Zdarzenia możesz zapisać do osobnego pliku.

Po zakończeniu operacji kliknij przycisk zatwierdz.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły