Narzędzia

Księguj poprawione

Funkcja pozwala na hurtowe zatwierdzanie faktur, które zostały uprzednio poprawione w trybie poprawiania.

Szczegółowy opis tej funkcjonalności znajduje się TUTAJ.

Otwórz katalog klienta

Funkcja otwiera folder w lokalizacji sieciowej z plikami skanów klienta, na którego jesteśmy zalogowani. W tym katalogu znajdują się zapisane faktury danego klienta oczekujące na przetworzenie przez moduł OCR, natomiast w podkatalogu [Done] umieszczone są pliki przetworzone przez moduł OCR. Funkcja używana kontrolnie dla potwierdzenia prawidłowości zapisu plików faktur.

Wyślij dokumenty na panel online

Funkcja umożliwia wysłanie skanów dokumentów klienta (faktur, deklaracji, raportów, list płac etc) do panelu online Mobevo. Aby wysłać dokumenty, kliknij

Następnie wskaż pliki do wysłania i kliknij Otwórz.

Wybierz typ dokumentu i kliknij przycisk zatwierdz.

Dodaj kontrahentów z GUS

Funkcja pozwala pobrać dane kontrahentów i hurtowo dodać ich do bazy programu księgowego. Zaznacz na liście faktury, przy których rozpoznany kontrahent nie został odnaleziony w bazie programu księgowego, a następnie uruchom tą opcję. Program połączy się z usługą GUS i doda kontrahentów do bazy.

Eksport do XML

Funkcja pozwala zapisać listę przetworzonych dokumentów do formatu xml w celu importu do innych programów księgowych.

Wyszukaj w treści

Funkcja pozwala wyszukiwać określone słowa np. nazwy towarów, nazwy usług itp. w treści faktury.

Szczegółowe informacje o module znajdują się TUTAJ.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły