Logi systemowe

Moduł logów systemowe zawiera dziennik zdarzeń systemu. Wpisy dziennika nie podlegają edycji. Dane można filtrować za pomocą formularza w nagłówku kolumn.

panel online logi systemowe

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły