Wysyłanie dokumentów podatnikowi

W panelu podatnika możemy zamieszczać ważne dokumenty klientów. Akceptowane są popularne formaty plików, jak na przykład *.pdf, *.doc, *.txt.

Dokumenty możemy zamieszczać w następujący sposób:

  1. Dodanie plików bezpośrednio w panelu online.
  2. Wysłanie pojedynczego pliku przy pomocy Mobevo Reader.
  3. Wysłanie kilku plików przy pomocy Mobevo stacjonarnego.

Dodanie plików bezpośrednio w panelu online

Zaloguj się do panelu administracyjnego swojego biura i wejdź do zakładki Podatnicy->Dokumenty.

panel online przesylanie dokumentow


Aby przesłać dokument, kliknij przycisk Prześlij dokument.

Uzupełnij formularz, dołącz plik i kliknij Zapisz.

panel online przesylanie nowego dokumentu

Wysłanie pojedynczego pliku przy pomocy Mobevo Reader

Aby wysłać dokument przy pomocy przeglądarki plików PDF Mobevo Reader, otwórz w niej dokument.

Przejdź do zakładki Mobevo i wybierz Wyślij dokument.

Wybierz klienta oraz folder, w którym ma być zamieszczony dokument. Na zakończenie kliknij przycisk zatwierdz.

Wysłanie kilku plików przy pomocy Mobevo stacjonarnego

Aby wysłać grupę plików do panelu podatnika, wejdź do programu Mobevo do zakładki Skany. Następnie wybierz opcje Wyślij dokumenty klientowi.

Wskaż na dysku lokalizację plików i kliknij Otwórz.

W kolejnym kroku wybierz folder, w którym ma być zamieszczony dokument. Na zakończenie kliknij przycisk zatwierdz.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły