Pozostałe ustawienia

konfiguracja pozostale2

W ustawienia pozostałych możesz określić dodatkowe parametry:

  • Sprawdzanie aktualizacji i aktualizowanie programu przy starcie. Standardowo opcja jest zaznaczona i zaleca się jej nie zmieniać. W przypadku odznaczenia opcji aktualizacji automatycznych, program nie będzie mógł automatycznie wyszukiwać i pobierać aktualizacji.
  • Folder z dokumentami. Ustawienie domyślnej lokalizacji folderu na dokumenty klientów np. umowy, bilanse, raporty. W katalogu, który zostanie tutaj wskazany przy procesie importu klientów z programu księgowego, tworzone są automatycznie podkatalogi o nazwie identycznej z nazwą firmy w programie księgowym.
  • Uruchamianie programu przy starcie systemu Windows.
  • Przy logowaniu automatyczne zaznaczanie kratki Pokaż panel startowy.
  • Wymaganie generowania dokumentu potwierdzenia odbioru dokumentów klienta – zaznaczenie tej opcji spowoduje obowiązek comiesięcznego generowania tego dokumentu. Jeśli dokument nie zostanie wygenerowany, nie będzie możliwości zalogowania się do funkcji Skany.
  • Walidacja danych klienta przy logowaniu do modułu Skany/EVA – funkcja wymusza utrzymywanie kompletności danych klientów takich jak kwota miesięcznej opłaty za usługę księgową, adres e-mail, nr telefonu i nazwa opiekuna.
  • Wybór języka.
  • Koszt skanowania – w zł za szt dokumentu – parametr wykorzystywany do wyliczeń w raporcie rentowności.
  • Koszt poprawiania – w zł za szt dokumentu – parametr wykorzystywany do wyliczeń w raporcie rentowności.

Na zakończenie zapisz ustawienia przyciskiem przycisk zapisz.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły