Raport rentowności klienta

Raport rentowności klienta zawiera wyliczenie wskaźnika Efektywność. Wskaźnik jest liczony na podstawie:

 • kwoty zafakturowanej płatności klienta (suma miesięcznej kwoty płatności głównej oraz dodatkowej),
 • ilości wszystkich dokumentów zaksięgowanych w programie księgowym,
 • koszu skanowania dokumentów,
 • ilości wszystkich dokumentów poprawionych przed zaksięgowaniem,
 • kosztu poprawiania dokumentów,
 • czasu pracy księgowej,
 • kosztu pracy księgowej.

Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym większa rentowność danego klienta.

Inne wskaźniki zawarte w raporcie to:

Aby wygenerować raport rentowności:

 • określ zakres czasowy,
 • wybierz użytkownika z listy,
 • wybierz rodzaj działalności.
generowanie raportu rentowności

Następnie zaznacz firmy na liście, dla których ma być przeprowadzona analiza i kliknij generuj wykres. Możesz wydrukować raport klikając drukuj.

raport rentowności

Dodatkowo klikając w linii klienta prawym przyciskiem myszy dostępne są opcje:

 • Analiza klienta – wykres miesięcznej analizy klienta w aspekcie dochodu oraz efektywności,
 • Szczegóły – pokazuje szczegółowe składniki kosztów:
szczegóły kosztów

Koszt skanowania to ilość zeskanowanych dokumentów w Mobevo * koszt skanowania.

Koszt poprawiania to ilość poprawionych dokumentów w Mobevo * koszt poprawiania.

Koszt rejestracji to suma czasów wprowadzania faktu za dany miesiąc księgowy przez wszystkie księgowe pracujące z danym klientem pomnożona przez stawkę godzinową pracy księgowej.

Koszt RCP to czas czynności zmierzony przez RCP pomnożony przez stawkę godzinową pracy księgowej.

Przychód R/h to kwota zafakturowana podzielona przez sumę czasu pracy wszystkich użytkowników, którzy zatwierdzali faktury danego klienta (również w trybie poprawiania) oraz czasu czynności zmierzonego przez RCP.

Koszt pracy to suma kosztu skanowania, poprawiania, rejestracji oraz RCP.

Zyskowność to kwota zafakturowana po odjęciu kosztu pracy.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły