Raport efektywności rozpoznania OCR

Raport przedstawia efektywność rozpoznawania OCR w % na poszczególnych klientach (Rys. 1). Wysoka efektywność rozpoznania w przypadku danego klienta oznacza, że dokumenty danego klienta są czytelne dla łatwo rozpoznawalne dla modułu OCR. Natomiast niska efektywność rozpoznania oznacza, że dokumenty klienta są mało czytelne (np. pisane ręcznie, z licznymi znakami wodnymi itp.). Pod wykresem pokazana jest średnia efektywność wszystkich klientów w zadanym okresie czasu.

Aby wygenerować raport, wybierz zakres dat i kliknij generuj wykres. Aby wydrukować wykres kliknij drukuj.

Efektywność rozpoznania OCR

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły