Schematy windykacyjne

Moduł umożliwia utworzenie nieograniczonej liczby schematów windykacyjnych, aby skutecznie monitorować swoje należności.

Aby utworzyć schemat, kliknij przycisk dodaj.

Uzupełnij pola lub zaznacz:

 • kod,
 • nazwa schematu,
 • domyślny schemat dla wszystkich klientów,
 • aktywny lub nieaktywny,
 • czy po dokonaniu płatności ma zostać wysłany e-mail; jeśli zaznaczysz tą opcje, wybierz szablon wiadomości, która ma być wysłana lub dodaj nowy klikając plus; uzupełnij temat wiadomości.

Następnie dodaj etapy windykacji klikając przycisk dodaj i wybierając z listy rodzaj działania działania schemat:

 • e-mail – wysłanie wiadomości e-mail,
 • sms – wysłanie wiadomości sms,
 • zadanie/kontakt CRM – utworzenie zadania w kalendarzu,
 • dłużnik – dodanie klienta do listy dłużników.

W kolejnym kroku uzupełnij pola:

 • kod,
 • nazwa,
 • częstotliwość wykonania etapu – wartość 0 oznacza działanie w terminie zapadalności faktury, wartość ujemna oznacza działanie przed terminem płatności np. etap e-mail ma być wykonany w terminie -2 co oznacza wysłanie wiadomości 2 dni przed upływem terminu płatności,
 • szablon – wybierz z listy lub dodaj nowy klikając plus,
 • temat,
 • opcja dodania wydruku faktury w PDF – wybierz nazwę wydruku jaki ma być wysłany.

Kliknij przycisk zatwierdz, aby zakończyć dodawanie etapu.

Możesz utworzyć nieograniczoną ilość etapów w danym schemacie windykacji.

Możesz modyfikować etapy klikając przycisk edytuj lub je usunąć klikając przycisk usun.
Po ustaleniu wszystkich parametrów schematu kliknij przycisk zatwierdz.
Możesz edytować ustawienia schematu klikając przycisk edytuj lub usunąć cały etap klikając usuń.

Aby skopiować cały schemat, kliknij w linii danego schematu prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij Kopiuj.

Eksport/Import schematów

Jeśli pracujesz na kilku bazach, możesz łatwo eksportować i importować całe schematy windykacyjne między nimi.

Aby wyeksportować schemat, zaznacz go na liście i kliknij eksport danych. Wybierz lokalizację na dysku, w której zostanie zapisany plik schematu i kliknij Zapisz. Następnie zmień bazę Mobevo, wejdź do modułu Windykacja->Schematy i kliknij import danych. Wskaż odpowiedni plik i kliknij Otwórz.

Schemat zostanie zaimportowany wraz wszystkimi parametrami oraz szablonami.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły