Windykacja – jak ustawić?

Moduł Windykacja pozwala monitorować nieopłacone faktury i wysyłać automatyczne powiadomienia do klientów. Dzięki schematom ustawionym w module przypominasz klientom o zbliżających się terminach płatności i informujesz o przeterminowanych fakturach. Prawidłowo ustawione powiadomienia mogą znacząco wpłynąć na poprawę płynności finansowej biura.

Aby moduł windykacja działał prawidłowo, wykonaj poniższe kroki:

  1. Upewnij się, że zainstalowałeś i uruchomiłeś usługę Mobevo Auto Serwis (zobacz tutaj).
  2. Ustaw bazę biura rachunkowego (zobacz tutaj).
  3. Powiąż klientów z klientami biura (zobacz tutaj).
  4. Włącz i ustaw serwis windykacji oraz serwer SMTP poczty wychodzącej (zobacz tutaj).
  5. Ustaw schematy windykacji (zobacz tutaj).
  6. Sprawdź czy klient ma przypisany schemat windykacji (zobacz tutaj).

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły