Powiadomienia e-mail

Mobevo umożliwia wysyłanie powiadomień e-mail do użytkowników. Dostępne są następujące rodzaje powiadomień:

  • informacja o zakończeniu działania modułu Audyt – wysyłana do opiekuna klienta, informuje o przeprowadzonym audycie firmy,
  • informacja o dostarczeniu dokumentów przez klienta – wysyłana do użytkownika ustawionego jako Księgowość opiekun danego klienta, informuje o zarejestrowaniu dostarczenia dokumentów przez klienta poprzez funkcję Potwierdzenie odbioru dokumentów,
  • informacja o aktywności użytkownika – wysyłana do użytkownika, informuje o ilości faktur zatwierdzonych przez użytkownika w ujęciu dziennym, tygodniowym i miesięcznym,
  • informacja o aktywności wszystkich użytkowników – zbiorczy – należy ustawić adres mailowy, na który ma być wysyłane powiadomienie, informuje o ilości faktur zatwierdzonych przez wszystkich użytkowników w ujęciu dziennym, tygodniowym i miesięcznym,
  • informacja o aktywności klienta – dla działu kadrowego – wysyłana do użytkowników ustawionych jako Kadry opiekun danego klienta, informuje o aktywności klienta w panelu online np. dodaniu nieobecności pracownika, wysłaniu dokumentu, pobraniu dokumentu itp.,
  • informacja o aktywności klienta – dla działu księgowego – wysyłana do użytkowników ustawionych jako Księgowość opiekun danego klienta, informuje o aktywności klienta w panelu online np. dodaniu faktury sprzedaży, wysłaniu skanów faktur, pobraniu dokumentu itp.,
  • informacja o nieobecnościach.

UWAGA!

Uzupełnij w Konfiguracji adresy e-mail wszystkich użytkowników .

Aby włączyć powiadomienia przejdź do zakładki System->Konfiguracja->Program->System powiadomień.

Następnie zaznacz powiadomienia, które chcesz, aby były wysyłane.

konfiguracja powiadomienia

W przypadku powiadomień o zbiorczej aktywności użytkowników oraz o nieobecnościach, podaj adres e-mail przełożonego pracowników lub właściciela biura. W tym polu możesz dodaj więcej niż jeden adres e-mail.

W kolejnym kroku wprowadź ustawienia skrzynki nadawczej, z której będą wysyłane wiadomości i przetestuj połączenie.

ustawienia skrzynki powiadomień

Następnie włącz i ustaw serwis powiadomień.

ustawienia serwisu mailer

Przykład 1

Częstotliwość uruchamiania 1 dzień oznacza, że powiadomienia będą wysyłane codziennie o wskazanej godzinie czasu startu.

Przykład 2

Częstotliwość uruchamiania 1 minuta oznacza, że powiadomienia będą wysyłane codziennie co minutę do końca bieżącego dnia począwszy od godziny startu.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły