Moduł EVA

pasek menu eva

EVA to moduł księgowania i dekretowania dokumentów, który działa w oparciu o sztuczną inteligencję (SI). SI odpowiada w nim za nadanie dokumentowi prawidłowej kategorii księgowej.

Dzięki mechanizmom uczenia się, EVA rozpoznaje dane z faktur nabywcy i na ich podstawie proponuje kategorie księgowe. Proces wprowadzania i księgowania dokumentów w programie księgowym jest dzięki temu szybszy i wygodniejszy dla osób księgujących dokumenty.

Aby uruchomić moduł EVA i zacząć z niego korzystać, wykonaj poniższe kroki:

  1. Ustaw parametry w konfiguracji.
  2. Zaloguj się do modułu.
  3. Dodaj faktury.
  4. Wyślij faktury do zadekretowania.
  5. Zaksięguj zadekretowane dokumenty.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły