Auto serwis

MOBEVO Auto serwis jest to serwis Windows niezbędny do uruchamiania operacji automatycznych, czyli na przykład windykacji, audytu. Serwis uruchamia usługi z taką częstotliwością, z jaką zostały ustawione.

UWAGA!

MOBEVO Auto serwis powinien być zainstalowany i uruchomiony jedynie na serwerze.

Aby zainstalować usługę MOBEVO Auto serwis, kliknij przycisk zainstaluj. Status usługi zmieni się z NIEZAINSTALOWANA na ZAINSTALOWANA.

Następnie uruchom usługę przyciskiem przycisk start. Stan usługi powinien zmienić się z Zatrzymana, na Uruchomiona.

Jeśli sytuacja tego wymaga, możesz restartować usługę przyciskiem przycisk restart, co spowoduje zatrzymanie, a następnie ponowne uruchomienie usługi.

mobevo auto serwis

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły