Serwis OCR

UWAGA!

Serwis OCR powinien być zainstalowany i uruchomiony jedynie na serwerze.

Co oznacza skrót OCR?

Przy pierwszej instalacji programu Mobevo na serwerze, należy zainstalować usługę OCR klikając przycisk zainstaluj. Status usługi zmieni się z NIEZAINSTALOWANA na ZAINSTALOWANA.

Następnie uruchom usługę przyciskiem przycisk start. Stan usługi powinien zmienić się z Zatrzymana, na Uruchomiona.

Na zakończenie kliknij przycisk przycisk zapisz.

Jeśli sytuacja tego wymaga, możesz restartować usługę przyciskiem przycisk restart, co spowoduje zatrzymanie a następnie ponowne uruchomienie usługi.

serwis ocr

Możesz przeglądać zapisy pracy modułu OCR klikając przycisk pokaz logi. Zdarzenia są oznaczone datą oraz godziną i są posegregowane chronologicznie.

Pole Katalog skanów wskazuje ścieżkę dostępu do katalogu, gdzie są zapisywane pliki faktur oczekujących na przetworzenie oraz już przetworzonych. Wskaż katalog przy pierwszym uruchomieniu programu. Katalog powinien być udostępniony dla wszystkich komputerów użytkowników z prawami zapisu i odczytu. Przeczytaj Jak udostępnić katalog skanów?

Nie należy zmieniać katalogu skanów jeśli nie jest to konieczne. Aby zapisać zmianę ustawienia katalogu skanów, kliknij przycisk zapisz.

W przypadku konieczności przeniesienia serwera Mobevo, należy odinstalować serwis OCR przyciskiem przycisk odinstaluj. Nie musisz zatrzymywać usługę – zostanie ona automatycznie zatrzymana w trakcie procesu odinstalowywania.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły