Rejestry VAT

Rejestr sprzedaży

Moduł zawiera listę zaksięgowanych faktur w formacie zgodnym z rejestrem księgowym.

panel online rejestr vat

Rejestr korekt

Moduł zawiera listę zaksięgowanych faktur korygujących w formacie zgodnym z rejestrem księgowym.

panel online rejestr korekt vat

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły